Năng lượng tái tạo

Văn bản pháp lý

Tin mới new

(07:52 - 29/07/2020)

Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương Qui định về sự phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án ĐMT

Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương Qui định về sự phát triển dự án và hợp...

(09:43 - 07/07/2020)

Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà;

Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện...

(09:41 - 07/07/2020)

Văn bản số 2266/EVN-KD ngày 03/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn vướng mắc về điện mặt trời mái nhà;

Văn bản số 2266/EVN-KD ngày 03/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn vướng mắc về...

(10:56 - 06/07/2020)

2019_Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà_3450

2019_Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà_3450

(10:53 - 06/07/2020)

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam;

QD 13_Co che khuyen khich phat trien DMT tai VN

(10:52 - 06/07/2020)

Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;

TT 05_2019_TT-BCT huong dan sua doi bo sung TT16 ve mau ban dien NLMTAM

(10:45 - 06/07/2020)

Văn bản số 751/ĐL-NLTT ngày 09/5/2019 của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo về việc vướng mắc trong việc triển khai điện mặt trời

751_BCT Tra loi vuong mac dien mat troi

(10:43 - 06/07/2020)

Văn bản 3642/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 của Bộ Công thương về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điệm mặt trời tại Việt Nam;

Văn bản 3642/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 của Bộ Công thương về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo...