Năng lượng tái tạo

Văn bản pháp lý

Tin mới new

(11:53 - 14/04/2023)

Văn bản số 1638/TB-SCT ngày 12/7/2022 của Sở Công thương về Kết luận của ông Nguyễn Thanh Toàn – Giám đốc Sở Công thương tại cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các thủ tục liên quan đến đầu tư công trình điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh

(11:51 - 14/04/2023)

Văn bản số 1940/SKHĐT-ĐKKD ngày 06/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân lắp đặt hệ thống ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

(11:49 - 14/04/2023)

Văn bản số 94/CAT-PC07 ngày 29/6/2022 của Công an tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện quy định về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống ĐMTMN

(11:40 - 14/04/2023)

Văn bản số 832/PC07-CTPC ngày 06/12/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH về việc thực hiện quy định về PCCC đối với hệ thống ĐMTMN

(11:29 - 14/04/2023)

Văn bản số 1292/SXD-KTKT ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc phúc đáp theo đề nghị của Công ty Điện lực Bình Dương về triển khai hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 4331/BXD-HDXD

(09:28 - 19/08/2022)

Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống ĐMTMN

(15:50 - 28/07/2022)

Công an tỉnh Bình Dương hướng dẫn thực hiện quy định về PCCC đối với DA/HT Điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(15:49 - 28/07/2022)

Sở Xây dựng hướng dẫn giấy phép xây dựng đối với DA/HT Điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương