Năng lượng tái tạo

Văn bản pháp lý

Tin mới new

(09:28 - 19/08/2022)

Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống ĐMTMN

(15:50 - 28/07/2022)

Công an tỉnh Bình Dương hướng dẫn thực hiện quy định về PCCC đối với DA/HT Điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(15:49 - 28/07/2022)

Sở Xây dựng hướng dẫn giấy phép xây dựng đối với DA/HT Điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(07:52 - 29/07/2020)

Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương Qui định về sự phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án ĐMT

Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương Qui định về sự phát triển dự án và hợp...

(09:43 - 07/07/2020)

Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà;

Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện...

(09:41 - 07/07/2020)

Văn bản số 2266/EVN-KD ngày 03/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn vướng mắc về điện mặt trời mái nhà;

Văn bản số 2266/EVN-KD ngày 03/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn vướng mắc về...

(10:56 - 06/07/2020)

2019_Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà_3450

2019_Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà_3450

(10:53 - 06/07/2020)

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam;

QD 13_Co che khuyen khich phat trien DMT tai VN