Dịch vụ khách hàng

Thông báo Lịch ghi chỉ số

Tin mới new

(09:12 - 12/09/2023)

Danh sach khach hang chuyen doi lich ghi chi so T9 2023 bo sung lan 2

(15:29 - 30/08/2023)

Danh sach khach hang chuyen doi lich ghi chi so T9 2023 bo sung

(10:06 - 30/08/2023)

Điện lực Trung Tâm dịch chuyển lịch ghi chỉ số điện vào ngày cuối tháng

       Với trách nhiệm của Đơn vị cung ứng điện, Điện lực Trung...

(17:12 - 29/08/2023)

Điện lực Thuận An Công ty Điện lực Bình Dương tích cực tuyên truyền thay đổi lịch ghi chỉ số điện

    Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Nam và Công ty...

(16:20 - 28/08/2023)

Danh sach khach hang chuyen doi lich ghi chi so T9 2023

(10:12 - 09/08/2023)

Danh sach khach hang chuyen doi lich ghi chi so T8 2023

(15:39 - 08/08/2023)

Công ty Điện lực Bình Dương thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số năm 2023