Văn bản pháp lý

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công Điện lực miền Nam

Tin mới new

(09:43 - 07/07/2020)

Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà;

Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện...

(09:41 - 07/07/2020)

Văn bản số 2266/EVN-KD ngày 03/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn vướng mắc về điện mặt trời mái nhà;

Văn bản số 2266/EVN-KD ngày 03/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn vướng mắc về...

(10:56 - 06/07/2020)

2019_Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà_3450

2019_Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà_3450

(10:40 - 06/07/2020)

Văn bản 3725/EVN-KD ngày 01/06/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà sau 30/6/2019.

Văn bản 3725/EVN-KD ngày 01/06/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh...