Tin ngành điện

Thông báo

Tin mới new

(09:23 - 03/03/2023)

Cẩm ang phòng chống tin giả sai sự thật

(15:30 - 09/11/2022)

Công ty Điện lực Bình dương thông báo tuyển dụng

(10:37 - 31/10/2022)

THONG BAO BAN DAU GIA _DOT 1 2022

(16:15 - 05/08/2022)

Thông báo kết quả lựa chn thông tin đấu giá tài sản

(14:30 - 06/07/2022)

Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

(09:24 - 05/01/2022)

Công ty Điện lực Bình Dương thông báo tuyển dụng lao động Kỹ sư điện

(09:23 - 29/12/2020)

Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng lao động xem chi  tiết tại đây:

(18:40 - 01/12/2020)

Công ty Điện lực Bình Dương thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ

Công ty Điện lực Bình Dương thông báo tuyển dụng