Dịch vụ sửa chữa Điện

Kế hoạch BDSC-KHVH

Tin mới new

(18:11 - 05/10/2022)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 42 NĂM 2022 (TỪ 17/10/2022 ĐẾN 23/10/2022)

(10:50 - 27/09/2022)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 41 NĂM 2022 (TỪ 10/10/2022 ĐẾN 16/10/2022)

(13:37 - 21/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM 2023

(14:43 - 20/09/2022)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 40 NĂM 2022 (TỪ 03/10/2022 ĐẾN 09/10/2022)

(14:43 - 20/09/2022)

KHVH TUAN 40 tu ngay 03 - 10 - 2022 den 09 -10 - 2022

KHVH TUAN 40 tu ngay 03 - 10 - 2022 den 09 -10 - 2022

(10:56 - 14/09/2022)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 39 NĂM 2022 (TỪ 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022)

(10:55 - 14/09/2022)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 38 NĂM 2022 (TỪ 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022)

(15:04 - 09/09/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG 10 NĂM 2022