Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa Điện

Tin mới new

(08:52 - 27/09/2023)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 41 NĂM 2023 (TỪ 09/10/2023 ĐẾN 15/10/2023)

(15:20 - 20/09/2023)

"KẾ HOẠCH Vận hành và Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện tháng 10 năm 2023 (bổ sung lần 1)"

(09:35 - 20/09/2023)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 40 NĂM 2023 (TỪ 02/10/2023 ĐẾN 08/10/2023)

(15:42 - 12/09/2023)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG 10 NĂM 2023

(15:39 - 12/09/2023)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 39 NĂM 2023 (TỪ 25/09/2023 ĐẾN 01/10/2023)

(16:15 - 06/09/2023)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 38 NĂM 2023 (TỪ 18/09/2023 ĐẾN 24/09/2023)

(10:07 - 30/08/2023)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 37 NĂM 2023 (TỪ 11/09/2023 ĐẾN 17/09/2023)

(07:34 - 23/08/2023)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 36 NĂM 2023 (TỪ 04/09/2023 ĐẾN 10/09/2023)