Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa Điện


Tin mới new

(14:05 - 01/12/2021)

KHVH TUAN 51 tu ngay 13 - 12 - 2021 den 19 - 12 - 2021

KHVH TUAN 51 tu ngay 13 - 12 - 2021 den 19 - 12 - 2021

(13:36 - 30/11/2021)

KHVH TUAN 50 tu ngay 06 - 12 - 2021 den 12 - 12 - 2021

KHVH TUAN 50 tu ngay 06 - 12 - 2021 den 12 - 12 - 2021 

(09:51 - 17/11/2021)

KHVH TUAN 49 tu ngay 29 - 11 - 2021 den 05 - 12 - 2021

KHVH TUAN 49 tu ngay 29 - 11 - 2021 den 05 - 12 - 2021 

(07:55 - 11/11/2021)

"KẾ HOẠCH Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện tháng 12 năm 2021"

KẾ HOẠCH Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện tháng 12 năm 2021

(16:55 - 09/11/2021)

KHVH TUAN 48 tu ngay 22 - 11 - 2021 den 28 - 11 - 2021

KHVH TUAN 48 tu ngay 22 - 11 - 2021 den 28 - 11 - 2021

(16:04 - 02/11/2021)

KHVH TUAN 47 tu ngay 15 - 11 - 2021 den 21 - 11 - 2021

KHVH TUAN 47 tu ngay 15 - 11 - 2021 den 21 - 11 - 2021 

(15:08 - 27/10/2021)

KHVH TUAN 46 tu ngay 08 - 11 - 2021 den 14 - 11 - 2021

KHVH TUAN 46 tu ngay 08 - 11 - 2021 den 14 - 11 - 2021

(08:17 - 21/10/2021)

PCBD- KHBDSC NAM 2022 - CHINH THUC

PCBD- KHBDSC NAM 2022 - CHINH THUC

(08:16 - 21/10/2021)

KHBDSC thang 11-2021

KHBDSC thang 11-2021

(08:15 - 21/10/2021)

KHVH TUAN 45 tu ngay 01 - 11 - 2021 den 07 - 11 - 2021

KHVH TUAN 45 tu ngay 01 - 11 - 2021 den 07 - 11 - 2021

(08:14 - 21/10/2021)

KHVH TUAN 44 tu ngay 25 - 10 - 2021 den 31 - 10 - 2021

KHVH TUAN 44 tu ngay 25 - 10 - 2021 den 31 - 10 - 2021

(11:14 - 20/10/2021)

KHVH TUAN 43 tu ngay 18 - 10 - 2021 den 24 - 10 - 2021

KHVH TUAN 43 tu ngay 18 - 10 - 2021 den 24 - 10 - 2021

(14:20 - 29/09/2021)

KHVH TUAN 42 tu ngay 11 - 10 - 2021 den 17 - 10 - 2021

(14:39 - 23/09/2021)

KHVH TUAN 41 tu ngay 04 - 10 - 2021 den 10 - 10 - 2021

(07:25 - 15/09/2021)

KHVH TUAN 40 tu ngay 27 - 09 - 2021 den 03 - 10 - 2021

(14:11 - 13/09/2021)

KHVH TUAN 39 tu ngay 20 - 09 - 2021 den 26 - 09 - 2021

(14:11 - 13/09/2021)

KHBDSC thang 09 - 2021

(13:52 - 13/09/2021)

KHBDSC thang 10-2021

(14:06 - 09/09/2021)

PCBD- KHBDSC NAM 2021

(14:05 - 09/09/2021)

KHBDSC thang 08-2021

TIN LIÊN QUAN