Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa Điện

Tin mới new

(10:57 - 19/01/2023)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 6 NĂM 2023 (TỪ 06/02/2023 ĐẾN 12/02/2023)

(08:23 - 19/01/2023)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 5 NĂM 2023 (TỪ 30/01/2023 ĐẾN 05/02/2023)

(17:29 - 12/01/2023)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG 2 NĂM 2023

(13:04 - 10/01/2023)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 4 NĂM 2023 (TỪ 23/01/2023 ĐẾN 29/01/2023)

(11:01 - 04/01/2023)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 3 NĂM 2023 (TỪ 16/01/2023 ĐẾN 22/01/2023)

(07:05 - 28/12/2022)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 2 NĂM 2023 (TỪ 09/01/2023 ĐẾN 15/01/2023)

(14:16 - 21/12/2022)

KẾ HOẠCH BDSC VÀ VẬN HÀNH HTĐ TUẦN 1 NĂM 2023 (TỪ 02/01/2023 ĐẾN 08/01/2023)

(15:44 - 13/12/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG 1 NĂM 2023