Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà;
Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà;
Chi tiết...
Văn bản số 2266/EVN-KD ngày 03/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn vướng mắc về điện mặt trời mái nhà;
Văn bản số 2266/EVN-KD ngày 03/5/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn vướng mắc về điện mặt trời mái nhà;
Chi tiết...
2019_Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà_3450
2019_Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà_3450
Chi tiết...
Văn bản 3725/EVN-KD ngày 01/06/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà sau 30/6/2019.
Văn bản 3725/EVN-KD ngày 01/06/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà sau 30/6/2019.
Chi tiết...
 
Đầu trang