Tìm kiếm

 

 

 

An error has occurred. Error: Thăm dò - Nhận xét is currently unavailable.
Hôm nay: 600
Hôm qua: 749
Tháng này: 6404
Năm nay: 154898
Người đang Online Người đang Online:
Số lượt truy cập Lượt truy cập: 105
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 105

Trực tuyến bây giờ Đang truy cập:

 

 

 

Ngày 28/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015) về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh...