Thông tin mời thầu

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên phục vụ mua sắm sử dụng trong năm 2014 dowload tại đây: Phòng Vật Tư PCBD
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ công tác sữa chữa lớn năm 2016 của Công Ty Điện lực Bình Dương
Dowload các mẫu tại đây: Mẫu 1: Mẫu 2: Mẫu 3:
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm năm 2016
Thông báo mời thầu mua sắm VTTB năm 2016 của Công ty Điện lực Bình Dương dowload tại đây:
Chi tiết...
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm năm 2016
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB năm 2016 của Công ty Điện lực Bình Dương dowload tại đây:
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm VTTB
Phục vụ sữa chữa lớn năm 2015 dowload tại đây: Công ty Điện lực Bình Dương
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm VTTB
Mời thầu mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD năm 2015 xem tại đây:                                                                                                                      tại đây: PCBD-Phòng Vật Tư
Chi tiết...
Thông báo mời chào hàng
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn, đo lường, thi công năm 2015 xem tại đây: PCBD- Phòng Vật Tư
Chi tiết...
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản xem tại đây: PCBD-Phòng Vật Tư
Chi tiết...
Thông báo tiếp tục phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh, gia hạn thời điểm đóng thầu
Thông báo hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh, gia hạn thời điểm đóng thầu xem tại đây: Phòng vật tư PCBD
Chi tiết...
Thông báo mua sắm " cẩm nang sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả"
Thông báo mua sắm phục vụ hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện dowload tại đây: Phòng vật tư PCBD
Chi tiết...
Thông báo đấu thầu mua sắm 02 xe ô tô 5 chỗ
Thông tin đấu thầu phục vụ công tác SXKD năm 2014  dowload tại đây: Phòng Vật tư PCBD
Chi tiết...
Thông tin đấu thầu mua sắm máy biến áp
Phục vụ công tác SXKD năm 2014.
Chi tiết...
Thông báo đấu thầu mua sắm máy biến áp
Thông báo đấu thầu mua sắm máy biến áp phục vụ SXKD năm 2014 dowload tại đây Phòng Vật tư PCBD
Chi tiết...
Thông báo mời chào hàng
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 dowload tại đây: PCBD_Phòng Vật tư
Chi tiết...
Thông báo kế hoạch đấu thầu mua sắm
Thông báo kế hoạch đấu thầu mua sắm VTTB phục vụ nhu cầu SXKD năm 2014 tại đây: PCBD_Phòng Vật tư
Chi tiết...
Các Thông tin mời thầu đã đưa
  Thông báo kế hoạch đấu thầu
  THông báo mời chào hàng cạnh tranh năm 2014
  Thông báo mời thầu mua sắm phục vụ năm 2014
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua trụ điện và đà cản phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014
  Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCL lưới điện năm 2014
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, phôi hóa đơn vô công và giấy 2 liên
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua 02 xe ô tô 5 chỗ và xe tải cẩu.
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB.
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB.
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm tủ điện năm 2013
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm mẫu biểu kinh doanh năm 2013
  Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ các công trình SCL lưới điện 2013
  Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm phôi hóa đơn tiền điện, giấy 2 liên và ruban máy in hóa đơn sử dụng trong năm 2013
  thông báo mời thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2013
  Thông báo mời thầu mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn - đo lường thi công 2013
 Trang sau
Đầu trang