Thủ tục, quy trình

Các hình thức thu tiền điện
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng thanh toán tiền điện, Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán tiền điện như sau:
Chi tiết...
Thông tư số 33/2014/TT-BCT
Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 về việc Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng xem tại đây:
Chi tiết...
 
Đầu trang