Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Chủ Nhật 22/07/2018
Bàu Bàng06h00 - 18h00- Toàn bộ phụ tải khu vực dọc hai bên đường từ trạm 110/22kV Lai Uyên đến ngã 3 Bến Ván và khu vực hai bên đường quốc lộ 13 từ khu vực ngã 3 Bến Ván đến vật liệu xây dựng Tú Trang.Công tác cải tạo & nâng cấp đường dây
Bến cát07h00 - 12h00'- Khu vực khách hàng: KSP, Chăn Nuôi CP, S&J HOSIERY, UNITED MECHANICAL, SUNG SHIN, MEGA PLASTIC, U-JIN VINA, Gỗ Nam Mỹ, Việt Hương MP 2, K&V, Hóa Sinh Quốc Tế, ECS ELECTRONIC, GREAT HILL, SAINT WAY, FACTORY , LEOTER, VARIVAS, Bạch Tuyền, Tong Lan, Mực In Citi, HEISE INDUSTRIES, JEIL A TECH, JEIL A TECH, CHANG GU, SUNJIN, GREEN CERA (Bến Cát).Sửa chữa điện
Dĩ An06h00 - 12h00"-Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã 3 Đường Thanh Niên dọc theo đường ĐT-743 bên trái đến Ngã 3 Lồ Ồ Phường Bình An (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) '- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) - Khu vực Quốc Lộ 1 K từ Ngã Ba Lồ ồ đến công viên Suối Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) -Khu vực Quốc Lộ 1 K từ Trường Cao Đẳng Nghề Đông Nan Bộ đến Dường Thống Nhất phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"-Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã 3 Đường Thanh Niên dọc theo đường ĐT-743 bên trái đến Ngã 3 Lồ Ồ Phường Bình An (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) '- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) - Khu vực Quốc Lộ 1 K từ Ngã Ba Lồ ồ đến công viên Suối Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) -Khu vực Quốc Lộ 1 K từ Trường Cao Đẳng Nghề Đông Nan Bộ đến Dường Thống Nhất phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"-Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã 3 Đường Thanh Niên dọc theo đường ĐT-743 bên trái đến Ngã 3 Lồ Ồ Phường Bình An (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) '- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) - Khu vực Quốc Lộ 1 K từ Ngã Ba Lồ ồ đến công viên Suối Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) -Khu vực Quốc Lộ 1 K từ Trường Cao Đẳng Nghề Đông Nan Bộ đến Dường Thống Nhất phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
"-Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã 3 Đường Thanh Niên dọc theo đường ĐT-743 bên trái đến Ngã 3 Lồ Ồ Phường Bình An (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) '- Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An) - Khu vực Quốc Lộ 1 K từ Ngã Ba Lồ ồ đến công viên Suối Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) -Khu vực Quốc Lộ 1 K từ Trường Cao Đẳng Nghề Đông Nan Bộ đến Dường Thống Nhất phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)" Sửa chữa điện
Tân Uyên07h00 - 12h00Khu vực từ Khu Phố Bình Hòa 1 dọc theo đường ĐT 746 đến ngã 3 Bình Quới, từ ngã 3 Bình Quới dọc theo đường ĐT743 đường dây điện phía bên trái đường đến Công ty Cầu Trục NMC (TX-Thuận An).Sửa chữa điện
08h00 - 17h00Khu vục trạm Khánh Vân 2, Khánh Vân 4-Phường Khánh Bình-TX Tân Uyên.Sửa chữa điện
13h00 - 17h00Khu vực từ Cty Quốc Thắng dọc đường nông thôn đến Cty Lâm Hiệp Hưng- Xã Tân Vĩnh Hiệp (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
Khu vực trạm Tân Vĩnh Hiệp- Xã Tân Vĩnh Hiệp (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
TX Thủ dầu một07h00 - 10h00- Khu vực mất điện từ vòng xoay Gò đậu bên trái đường 30/04 đến ngã 03 Nam Sanh, đường DT743 từ ngã 4 Chợ Đình bên trái đường đến ngã 4 đường Mỹ Phước Tân Vạn, NH Nhà nước, TT Thương mại Bình Dương Square, đường Huỳnh Văn Nghệ, C.ty Công Nông Lâm, C.ty lâm sản XNK Tổng hợp BD, XN In, BH Xã hội, C.ty Phát Triễn, Kho xăng Quân Đoàn 4, Sư 7, Kim Huy, Tole Bình Minh.(TDM). Sửa chữa điện
07h00 - 12h00 - Khu vực bên trái đường Phú Lợi từ ngã 4 đướng Mỹ Phước-Tân Vạn Sư Bảy đến Ngã 3 Tân Khánh, C.ty Dệt Kyros, Đồng Tiến, DNTN Hoàng Hưng, Gỗ Thành Bích, phường Phú Hòa, phường bình Chuẩn. (07h00-07h30 và 11h00-12h00) Khu vực từ vòng xoay Gò đậu bên phải đường 30/04 đến ngã 03 Nam Sanh, khu Tập thể Đài phát thanh, Đài truyền hình, Nhà Văn Hóa, Hoàng cung 2, phường Phú Hòa. (07h00-12h00) Sửa chữa điện
Dien luc trung tam08h00 - 16h00Nội bộ Cty Mejionson Industrial VN, Đường N5 KCN Sóng Thần 3-phường Phú Tân-Tp.Thủ Dầu Một-Bình DươngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 23/07/2018
Dĩ An08h00 - 14h00- Khu vực Đường Ngô Gia Tự - phường An Bình - Thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
- Khu vực Đường Tô Vĩnh Diện từ Ngã Ba Cây Lơn đến VP KP Tân Hòa - phường Đông Hòa - Thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
Tân Uyên07h00 - 13h00Khu vực trạm Đình Tân An - Xã Tân Vĩnh Hiệp (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
13h00 - 17h00 Khu vực trạm Vĩnh Trường 1- Xã Tân Vĩnh Hiệp (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
Khu vực trạm Cây Xanh 2- Phường Tân Phước Khánh (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
Dien luc trung tam10h00 - 14h00Nội bộ Cty Vòng Nhộc Lìn, phường Chánh Phú Hòa-TX.Bến Cát-Bình DươngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 24/07/2018
Bến cát07h00 - 12h00 - Khu vực Cơ Sở Nguyễn Thị Hồng Vân, Ngọc Châu, Vườn Cây An Tây (Bến Cát)Sửa chữa điện
13h00 - 17h00 - Khu vực các công ty TangGroup, Framagroup, Thực Phẩm An Điền, Nguyễn Thanh Hải (Bến Cát)Sửa chữa điện
Dĩ An08h00 - 14h00- Khu vực Đường Đông Yên - phường Tân Bình - Thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
- Khu vực Đường Đông Yên - phường Tân Bình - Thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
Tân Uyên07h00 - 13h00Khu vực trạm Bơm Bình Hóa- Phường Uyên Hưng (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
13h00 - 17h00Khu vực trạm Ấp 1 Uyên Hưng - Phường Uyên Hưng (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
Khu vực trạm Ngã 3 Tân An 3- Xã Tân Vĩnh Hiệp (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
TX Thủ dầu một08h00 - 13h00- Khu vực đường Bùi Quốc Khánh lưới hạ thế thuộc trạm Sò Đo phường Chánh Nghĩa-TP TDM Bình Dương.(TDM). Sửa chữa điện
13h00 - 16h00- Khu vực đường 30/4 lưới hạ thế thuộc trạm Bơm Gò Đậu, phường Chánh Nghĩa-TP TDM Bình Dương.(TDM). Sửa chữa điện
Thuận an07h30 - 12h00Khu vực lưới hạ áp trạm UBX Bình Nhâm 2, Ông Phát, NT Trần Thị Phương, 11 Nhà Đỏ 3 (Thuận An)Sửa chữa điện
13h00 - 16h00Khu vực lưới hạ áp trạm Ngô Ái Minh, Ngô Ái Minh 2, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Thuận An)Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 25/07/2018
Bến cát07h00 - 12h00 - Khu vực Bến Lầu, Hố Le (Bến Cát) - Khu vực công ty Tân Minh Thuy, Dũng Tiến và Cộng Sự, Nguyễn Văn Hớn (Bến Cát)Sửa chữa điện
13h00 - 17h00 - Khu vực Công ty GSI, Br Vina, Harwood (Bến Cát)Sửa chữa điện
Dĩ An08h00 - 14h00- Khu vực Quốc Lộ 1 K từ Ngã Tư Bình Thung đến Đường Mỹ Phước Tân Vạn - phường Bình An - TX Dĩ An Sửa chữa điện
- Khu vực đường Võ Thị Sáu - phường Đông Hòa - TX Dĩ An Sửa chữa điện
Tân Uyên07h00 - 13h00Khu vực trạm Khu 1 Long Hội - Phường Tân Phước Khánh (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
TX Thủ dầu một08h00 - 10h10- Khu vực đường DT 741 lưới điện hạ thế thuộc trạm Sở Sao 3, phường Tân Định.(TDM). Sửa chữa điện
08h20 - 10h40- Khu vực đường DT 741 lưới điện hạ thế thuộc trạm Định Hòa 1, phường Tân Định.(TDM) Sửa chữa điện
08h40 - 10h50- Khu vực đường DT 741 lưới điện hạ thế thuộc trạm Ấp 1 Tân Định Hòa (T2), phường Tân Định.(TDM) Sửa chữa điện
09h00 - 11h10- Khu vực đường DT 741 lưới điện hạ thế thuộc trạm Định Hòa 2, phường Tân Định.(TDM)Sửa chữa điện
09h20 - 11h30- Khu vực đường Truông Bồng Bông lưới hạ thế thuộc trạm Khu 8 Định Hòa phường Tân Định (TDM) Sửa chữa điện
14h00 - 16h10- Khu vực đường Trần Khánh Dư lưới hạ thế thuộc trạm Trần Khánh Dư, phường Tân An.(TDM) Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 26/07/2018
Bến cát07h00 - 12h00'- Khu vực dọc 2 bên đường DT748 từ cầu Thới An đến ngã tư Phú Thứ. - Khu vực khách hàng: Hai Lộc, An An, Ván Sài Gòn, Sơn Mỹ, Việt Liên, Nhân Hòa, Mộc Dương, Tân Thuận Tiệp, Gỗ Việt, Đạt Tân, Ta My, Tân Bình Tiến, Bách Việt, Xuân Quang, trần Quang, Sơn Đavít, Gỗ Lệ, Minh Tân, DNTN Đình thanh, KoViet, Mỹ Hân, DNTN Nghệ Thuật, Tùng phát, Việt En Hưng, Đông Châu, Kim Tuyến, SEASONS VINA 1, WOOJIN, KTX WOOJIN, Sang Thái, FUJI DENSO, Chấn Kiệt, Dũng Trụ, Đại Dương Thùng Thơ, Mỹ Hân, Nguyễn Thị Ngọc, Trại Gà An Tây, Minh Tâm, THCS phú An, THPT Tây Nam, Nội Thất AH, CHENG LONG FA , Hồng Phúc, Thái Thuận, Tân Vĩnh Hòa, Phát tài Tây Ninh, Vĩnh nguyên, Thủy Lợi.Sửa chữa điện
Dĩ An08h00 - 14h00- Khu vực Đường Số 2 - KCN Sóng Thần - thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
- Khu vực Đường Số 2 - KCN Sóng Thần - thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
- Khu vực Đường Số 2 - KCN Sóng Thần - thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
- Khu vực đường Nguyễn An Ninh - Phường Dĩ An - thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
- Khu vực đường Nguyễn An Ninh - Phường Dĩ An - thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
- Khu vực đường Nguyễn An Ninh - Phường Dĩ An - thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
- Khu vực Võ Thị Sáu - Phường Dĩ An - thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
- Khu vực Võ Thị Sáu - Phường Dĩ An - thị Xã Dĩ An Sửa chữa điện
Tân Uyên08h00 - 13h00Khu vực trạm Khánh Bình 1- Phường Tân Hiệp (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
08h00 - 16h00Khu vực trạm Khánh Bình 2, Khánh Bình 2A, HKD Nguyễn Bình Luận, CS Thăng Long Hưng- Phường Tân Hiệp (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
TX Thủ dầu một08h00 - 10h00- Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy, đường An Mỹ-Phú Mỹ lưới hạ thế thuộc trạm Khu 8 Phú Mỹ và trạm Khu 8 Phú Mỹ (T2) phường Phú Mỹ. (TDM) Sửa chữa điện
10h00 - 15h00- Khu vực đường Hoàng Hoa Thám, đường Phạm Ngũ Lão (Nối dài) lưới hạ thế thuộc trạm Phạm Ngũ Lão 3 phường Hiệp Thành. (TDM) Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 27/07/2018
Bến cát07h00 - 13h00- Khu vực trạm Đội 3, Khu dân cư Rạch Bắp (Bến Cát) - Khu vực Trường Tiểu Học An Điền, Trường Mầm Non An Điền, UBND xã An Điền (Bến Cát)Sửa chữa điện
13h00 - 17h00 - Khu vực Ấp Mới (Bến Cát) - Khu vực Cơ Sở Võ Thị Hoàng, Trần Minh Hoàng, Lưu Văn Hải (Bến Cát)Sửa chữa điện
Dĩ An08h00 - 14h00Khu vực bên trái Quốc Lộ 1K từ Siêu Thị Big C đến Ngã Ba Cây Lơn Sửa chữa điện
Khu vực bên trái Quốc Lộ 1K từ Siêu Thị Big C đến Ngã Ba Cây Lơn Sửa chữa điện
Tân Uyên06h00 - 13h00Khu vực Long Hội 2, Long Hội 4, Long Hội 5- Phường Tân Phước Khánh (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
Thuận an08h00 - 12h00Khu vực lưới hạ áp trạm Đông Ba 2, CS4 THĐ, CS3 THĐ, Ngã 3 Cữu Long, Ngã 3 Đồng An, CS Bình Hòa (Thuận An)Sửa chữa điện
13h00 - 16h00Khu vực lưới hạ áp trạm Bình Thuận 1B, Huy Vũ, Nguyễn Văn Búp (Thuận An)Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 28/07/2018
TX Thủ dầu một05h30 - 06h30 Khu vực nội ô Chợ TP.TDM, đường Văn Công Khai, đường Lý Thường Kiệt, đường Nguyễn Thái Học, đường Đoàn Trần Nghiệp, đường Văn Công Khai, đường Hùng Vương, đường Hai Bà Trưng, đường Lý Thường Kiệt, đường Trừ Văn Thố, đường Nguyễn An Ninh, đường Nguyễn Tri Phương, đường Ngô Quyền, đường Nguyễn Văn Tiết, đường Bạch Đằng, ST Vinatex, NH Bông Sen, TT Thương mại Lucky, Tỉnh Ủy, Ủy ban Tỉnh, BV Phụ Sản, Bệnh viện Medic, Mỹ Thuật, NH Đông Á, TT-TM-DV Bạch Đằng, Nhà hàng Bcon, Trường Sĩ Quan Công Binh, phường Phú Cường (TDM)Sửa chữa điện
Thuận an08h00 - 11h00Khu vực lưới hạ áp trạm Bình Thuận A (Thuận An)Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 29/07/2018
Bến cát07h00 - 12h00'- Khu vực khách hàng 1 Phần trong KCN MP 2,3: KTX CF VINA, KTX SOUL GEAR, TTHT Thanh Niên, SINH SUNG, Chăn Nuôi CP 6, Thái Dương, POONG CHEON, CRESYN, TUNG SHAN PEN, SHARP CREA TION, CHOKWANG VINA, INDOCHINE FOAMTECH, DNP, MATSUMURA , KUBOTA VN, TOYOTSU, FUJIYA, Kawasaki, KANGNAM, PVTC KOYO SANYO, IWK VN, TSM, MEIWA, ISHO, NAMKYUNG VN , CHUUBU KAOUGYOU VN, DANU SAI GON, SUNTECH, SHINWA VN , STAZ VN, KEIDEN, TOMOKU, Thực Phẩm Dân Ôn, TEMCO, TOHO VINA, LUMENS VINA, KORIN TECH, GRAND CHEMICAL, YN ELECTRIC, TOIN, NANSHIN SEIKI, SHINWON CASTECH, CAISA VINA, ORSAM VN, NAMGWANG VINA, SEA MYEONG VINA, ITM, DJM, DJS, Bao Bì Biên Hòa, SAKAI, DJV, SPG VINA, PVTC COCOLAND, KHU Nhà Ở CN Ấp 5 CPH, Trường TH CPH. - Khu vực một phần khách hàng trong KCN mỹ phước 3: PUNCH INDUSTRIAL, Nasante' Nutrition, MASSIMO ZANETTI, MARUZEN FOODS, JUNG NAM.Sửa chữa điện
Dĩ An06h00 - 12h00"'- Khu vực từ dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn Phường Bình Thắng (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1A từ Ngã 3 Tân Vạn đến khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP. HCM Phường Đông Hòa (Dĩ An). * Khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP.HCM phướng Đông Hòa (Dĩ An) - Khu vực Công ty Thiên Nam, Thiên Hưng và nhà trọ Thiên Nam 2 khu công nghiệp Dệt May Bình An phường Bình Thắng ( Dĩ An). - Khu vực khu công nghiệp Nhà Bè Phường Bình Thắng (Dĩ An)." Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn Phường Bình Thắng (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1A từ Ngã 3 Tân Vạn đến khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP. HCM Phường Đông Hòa (Dĩ An). * Khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP.HCM phướng Đông Hòa (Dĩ An) - Khu vực Công ty Thiên Nam, Thiên Hưng và nhà trọ Thiên Nam 2 khu công nghiệp Dệt May Bình An phường Bình Thắng ( Dĩ An). - Khu vực khu công nghiệp Nhà Bè Phường Bình Thắng (Dĩ An)." Sửa chữa điện
"'- Khu vực từ dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn Phường Bình Thắng (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1A từ Ngã 3 Tân Vạn đến khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP. HCM Phường Đông Hòa (Dĩ An). * Khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP.HCM phướng Đông Hòa (Dĩ An) - Khu vực Công ty Thiên Nam, Thiên Hưng và nhà trọ Thiên Nam 2 khu công nghiệp Dệt May Bình An phường Bình Thắng ( Dĩ An). - Khu vực khu công nghiệp Nhà Bè Phường Bình Thắng (Dĩ An)." Sửa chữa điện
07h00 - 12h00Nhánh rẽ Trạm KDC Dĩ An 11 và trạm KDC Dĩ An 1 Sửa chữa điện
Nhánh rẽ Trạm KDC Dĩ An 11 và trạm KDC Dĩ An 1 Sửa chữa điện
Tân Uyên06h00 - 18h00Khu vực từ Ngã 3 Cây Quéo dọc theo đường ĐT 746 đường dây phía phải đến Cây xăng Kim Hằng, khu vực từ Cty Đức Việt dọc theo bên trái đường ĐT 747B đến các Đường N10,N11,N15 khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên (TX-Tân Uyên).Sửa chữa điện
Khu vực từ Cây Xăng Kim Hằng dọc đường ĐT 746 phía trái đến Cây xăng An Lộc, từ Cây Xăng An Lộc dọc ĐH 406 đến Trường Tiểu Học Khánh Bình, khu vực từ Ngã 4 Cây Xăng Kim Hằng dọc đường ĐT746 đến Chợ Quang Vinh 1 dọc đường đất đỏ đến Cây Xăng Thống Nhất và đến khu vực phía sau Bệnh Viện Phong Bến Sắn, khu vực cụm CN Lý Đan (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
Khu vực đường D3, N1, N2, N3, N8 KCN Nam Tân Uyên, khu vực từ Cây Xăng Quỳnh Gia dọc theo đường ĐH409 đến Ngã 4 Bà Tri (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
Khu vực đường N4, N5, N6 KCN Nam Tân Uyên (TX-Tân Uyên)Sửa chữa điện
07h00 - 17h30Khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường nông thôn đến Công ty Vidipha - Phường Tân Hiệp (TX- Tân Uyên)Sửa chữa điện
Thuận an07h00 - 16h00- Khu vực từ Ngã 4 Chín Đẫm về đến Khu Dân Cư Thuận Giao phường Thuận Giao (Thuận An) - Khu vực dọc bên trái đường 22/12 từ Công ty Quốc tế Nam Việt về đến Ngã 3 Khu 3 Xã (Thuận An) - Khu vực bên trái đường Từ Văn Phước từ Trạm 110/22kV Bình Hòa về đến Ngã 4 Chín Đẫm (Thuận An) - Khu vực dọc hai bên đường Lê Thị Trung từ Ngã 4 Chín Đẫm ra đến Ngã 3 Khu 3 Xã (Thuận An)Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất