Cấp điện trung áp

Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không và Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam
" Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận đấu nối, khách hàng có thể tham khảo Thiết kế mẫu các công trình điện do Tổng công ty Điện lực miền nam ban hành thông qua Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không và Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền nam
Chi tiết...
Ban hành Qui định Tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không và Tiêu chuẩn vật tư thiết bị
1. Qui định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/06/2015 xem tại đây: 2. Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không xem tại đây: 3. Tiêu chuẩn vật tư thiết bị 2015 Tap 1- May bien ap edited 2_6_2015.final: dowload Tap 2 - Day dan va Cap dien_edited_2206: dowload Tap 3 - Thiet bi luoi dien_edited_0508: dowload Tap 4.1 cach dien va phu kien: dowload Tap 4.2 cach dien va phu kien: dowload Tap 5 - Thiet bi do luong: dowload Tap 6 - Tru, neo, xa: dowload Tap 7 - Thiet bi thi nghiem_20_08: dowload
Chi tiết...
 
Đầu trang