Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

Thông tư số 25/2018/TT-BCT

Thông tư số 25/2018/TT-BCT về việc bổ sung, điều chỉnh một số điều của TT 16/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về thực hiện giá điện xem chi tiết tại đây:

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Giá điện đã đưa
   Chỉ Thị: về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho Sinh viên, người lao động thuê nhà để ở (19:08 - 02/10/2018)
   HƯỚNG DẪN (Về thực hiện giá điện và tính tiền điện tại các hộ cho thuê đối với ngƣời thuê nhà để ở) (09:59 - 06/06/2018)
   Hướng dẫn Một số quy định liên quan thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở (09:26 - 29/05/2018)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (09:01 - 23/05/2018)
   Hướng dẫn cách tính tiền điện trong tháng có thay đổi giá điện (09:41 - 25/12/2017)
   Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 Quy định về giá bán điện (12:55 - 02/12/2017)
   Giá điện thay đổi như thế nào? (08:05 - 05/09/2017)
   Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 16/03/2015 (02:36 - 20/03/2015)
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT (02:03 - 04/06/2014)
   Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 về việc Quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện (06:43 - 01/08/2013)
   Giá điện tăng thêm 5% từ ngày 22/12/2012 (08:31 - 21/12/2012)
   Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện (07:49 - 02/07/2012)
   Công ty Điện lực Bình Dương thông báo về việc đăng ký mua điện theo mức giá ưu đãi (00:40 - 10/01/2012)
   Quyết định số 268/2011/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện (08:43 - 29/12/2011)
   Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/2011 của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá điện theo thông số đầu vào cơ bản (03:41 - 23/12/2011)

Đầu trang