Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

HƯỚNG DẪN (Về thực hiện giá điện và tính tiền điện tại các hộ cho thuê đối với ngƣời thuê nhà để ở)

HƯỚNG DẪN  (Về thực hiện giá điện và tính tiền điện tại các hộ cho thuê đối với ngƣời thuê nhà để ở) xem chi tiết tại đây:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

In      Trở về Công ty Điện lực Bình Dương
 
Các Giá điện đã đưa
   Hướng dẫn Một số quy định liên quan thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở (09:26 - 29/05/2018)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (09:01 - 23/05/2018)
   Hướng dẫn cách tính tiền điện trong tháng có thay đổi giá điện (09:41 - 25/12/2017)
   Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 Quy định về giá bán điện (12:55 - 02/12/2017)
   Giá điện thay đổi như thế nào? (08:05 - 05/09/2017)
   Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 16/03/2015 (02:36 - 20/03/2015)
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT (02:03 - 04/06/2014)
   Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31/7/2013 về việc Quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện (06:43 - 01/08/2013)
   Giá điện tăng thêm 5% từ ngày 22/12/2012 (08:31 - 21/12/2012)
   Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện (07:49 - 02/07/2012)
   Công ty Điện lực Bình Dương thông báo về việc đăng ký mua điện theo mức giá ưu đãi (00:40 - 10/01/2012)
   Quyết định số 268/2011/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện (08:43 - 29/12/2011)
   Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/2011 của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá điện theo thông số đầu vào cơ bản (03:41 - 23/12/2011)
   Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/04/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường (03:35 - 23/12/2011)
   Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công Thương quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện (00:47 - 23/12/2011)

Đầu trang