Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công Thương quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2011; thay thế Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện.

Download Thông tư số 42/2011/TT-BCT tại đây.

In      Trở về
Đầu trang