Hoạt động Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương

Đảng Bộ Công Ty Điện Lực Bình Dương tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ VII, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa XII
Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-ĐUCS, ngày 10/07/2018 của Đảng Ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương. Ngày 19/07/2018, Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 09/02/2018 về học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có trên 200 đảng viên, cán bộ quản lý cấp Công ty, Điện lực tham dự.
Chi tiết...
Chi bộ Điện lực Dĩ An tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018
          Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và thực hiện Kế hoạch số 689-KH/ĐUCS PCBD ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Đảng ủy Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương, về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương năm 2018 về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
Chi tiết...
Chi bộ Điện lực Bến Cát tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018
Sáng ngày 27/4/2018, Chi bộ Điện lực Bến Cát thuộc Đảng ủy Cơ sở Công ty điện lực Bình Dương đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chi tiết...
Đảng Bộ Cơ Sở Công Ty Điện Lực Bình Dương Hội Nghị Học Tập Quán Triệt Chỉ THỊ 05-CT/TW chuyên đề Năm 2018
Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20-11-2017, của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”.
Chi tiết...
Chi bộ Điện Lực Trung Tâm tổ chức Học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, cnvc-lđ.
Thực hiện Kế hoạch 18-KH/CBTT ngày 10/11/2018 của Chi bộ Điện lực Trung Tâm về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII.
Chi tiết...
Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.
Thực hiện Kế hoạch 645-KH/ĐUCS ngày 15/12/2017 của Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII.
Chi tiết...
Chi bộ Điện lực Dầu tiếng kết nạp Đảng viên mới
Chiều ngày 29/12/2017, Chi bộ Điện lực Dầu Tiếng (thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương) đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú là Hòa Quí Dũng và Nguyễn Ngọc Thuấn cùng là nhân viên phòng Kinh Doanh, nâng tổng số Đảng viên của Chi bộ lên 14 đồng chí.
Chi tiết...
Chi bộ Thanh Tra Bảo vệ - Pháp chế tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ Cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”. 
Chi tiết...
Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi Bộ QLĐT-QLDA-ĐXDĐ
Nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2017) chiều ngày 21/12/2014 Chi bộ QLĐT-QLDA-ĐXDĐ thuộc Đảng bộ Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú đang công tác tại phòng Quản lý đầu tư.  
Chi tiết...
Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII
Ngày 8/9/2017, Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII với trên 200 đảng viên, cán bộ quản lý tham dự. 
Chi tiết...
Chi Bộ Điện Lực Phú Giáo tổ chức lễ kết nạp đảng viên
Vào lúc 08g00, ngày 04 tháng 8 năm 2017, Chi bộ Điện lực Phú Giáo trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 03 quần chúng ưu tú là Huỳnh Thanh Vũ; Nguyễn Kiều Vinh; Trần Văn Đông chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số Đảng viên của Chi bộ là 13 đồng chí, chiếm tỷ lệ 17,33% / tổng số CNVCLĐ trong đơn vị. 
Chi tiết...
Đại hội Chi bộ các đơn vị trực thuộc PCBD, Nhiệm kỳ 2017-2020
Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng về việc tổ chức Đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ và hướng dẫn tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở của Đảng ủy khối Doanh ngiệp tỉnh Bình Dương.
Chi tiết...
Đại Hội Chi Bộ Phân Xưởng Cơ Đện
Căn cứ hướng dẫn số 453/HD-ĐUCS ngày 05/4/2017 của Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương về việc hướng dẫn Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương nhiệm kỳ 2017 - 2020; được sự chấp thuận của Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương.
Chi tiết...
Chi bộ Kế Hoạch - Vật Tư tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
Thực hiện hướng dẫn số: 453/HD-ĐU ngày 05/4/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, theo đó ngày 05/7/2017, Chi bộ Kế hoạch-Vật tư đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ XII (2017-2020).
Chi tiết...
Chi bộ Điện Lực Tân Uyên tổ chức đại hội Lần thứ XIII nhiệm kỳ 2017 - 2020
Thực hiện hướng dẫn số 453-HD/ĐBCS ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Đảng bộ Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương, về việc Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2020.
Chi tiết...
Các Đảng đã đưa
  Chi bộ Điện Lực Dĩ An Tổ Chức Đại Hội Chi Bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2020
  Đại hội Chi bộ Điện lực Dầu Tiếng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2020.
  Lễ kết nạp Đảng viên mới Của Chi Bộ Điều Độ
  Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương triển khai học tập chuyên đề năm 2017 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Kết nạp Đảng viên mới
  Chi bộ Điện lực Dĩ An tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 cho CNVC-LĐ Điện lực Dĩ An.
  Chi bộ Kinh doanh – Kiểm tra giám sát mua bán điện tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
  Kết nạp Đảng viên tại chi bộ Điện lực Bến cát
  Chi bộ Kinh doanh – Kiểm tra giám sát mua bán điện tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
  Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Chi bộ Điện lực Dĩ An kết nạp Đảng viên mới
  Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị 05-CT/TW Về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
  Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị 05-ct/tw của Bộ Chính trị
  Điện lực Trung tâm tổ chức “học tập, nhận thức, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.
  Đảng Bộ Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng
 Trang sau
Đầu trang