Tìm kiếm

 

Theo Quý vị, hiện nay phương thức thanh toán tiền điện nào là thuận tiện nhất?


Gửi khảo sát  Xem kết quả
Hôm nay: 17
Hôm qua: 511
Tháng này: 12241
Năm nay: 135108
Người đang Online Người đang Online:
Số lượt truy cập Lượt truy cập: 110
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 110

Trực tuyến bây giờ Đang truy cập:

Vừa qua, vào ngày 14/10/2019, tại Hội trường Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD), Đảng bộ cơ sở Công ty Điện lực Bình Dương (ĐBCS PCBD) đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn...

  I. SỰ HÌNH THÀNH NGÀY PHÁP LUẬT Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường v...